Venepukkien kesäsäilytysalueet Suomenojalla

Ohessa vuoden 2017 kartta venepukkien kesäsäilytyspaikoista Suomenojalla.