Toimintasuunnitelma 2018

ESPOON MERENKÄVIJÄT RY – TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Seuran toimintaa ylläpitävät toimikunnat, joilla kullakin on omat tehtävät. Toimikuntien jäsenten nimet ja yhteystiedot ovat nähtävissä seuran Internet-sivuilla.

 

Hallintotoimikunta toteuttaa ja valvoo seuran taloudenhoitoa ja ylläpitää seuran jäsen- ja venerekisteriä sekä hoitaa tiedotuksen yhdessä muiden toimikuntien kanssa jäsenille ja sidosryhmille. Jäsentiedotteita lähetetään 6 kpl vuodessa. Laituripaikat laskutetaan tammikuussa, jäsen- ja venerekisterimaksut maaliskuussa sekä varastokoppimaksut toukokuussa. Talvisäilytys- ja mastovajamaksut laskutetaan marraskuussa.

 

Kiinteistötoimikunta huolehtii rakennuksien korjauksesta ja kunnossapidosta Vedaholmenilla ja Tallklippanilla. Haukilahdessa lumi- ja hiekoitustyöt hoitaa huoltoyhtiö talven aikana. Klubitilaa siivoaa siivousliike. Tallklippanilla järjestetään kevät- ja syystalkoot saaren kunnossa pitämiseksi ja suoritetaan normaalit huoltotyöt. Toimikunta tarvitsee uuden vetäjän. Myös Tallklippanin saari-isännän paikka on avoinna.

 

Satamatoimikunta vastaa Haukilahden satamassa EMK:n hallinnassa olevien laiturien ja mastonosturin toimivuudesta, alueen kesäkauden vartioinnista, sekä laituripaikkojen jakamisesta jäsenille. Tavoite on kehittää satamaa yhdessä EMK:n jäsenten, hallituksen ja Espoon kaupungin kanssa.

 

Kauden 2018 laituripaikat ilmoitetaan jäsenille huhtikuun alussa hallituksen hyväksynnän jälkeen ja myöhemmin keväällä järjestetään tarvittaessa Suomenojalla pukkien siirrot kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Haukilahden sataman kesäkauden vartiointi suoritetaan EMK:n jäsenten ja sataman muiden seurojen yhteistyöllä.

 

Mastonosturin toimivuus tarkastetaan keväällä ja tehdään tarvittavat toimenpiteet ja samalla sen lukituksen käyttöä parannetaan ja ohjeistetaan jäseniä. Laiturien vesi- ja sähköliittymät tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan ennen kauden alkua. Mastovajassa tehdään pienimuotoisia käytettävyyttä ja käyttömukavuutta parantavia ylläpitoimenpiteitä.

 

Syksyllä venepukit siirretään Suomenojalla oikeille paikoilleen telakointia varten. EMK:n jäsenen vartiointivuoron ja talvitelakoinnin varaus tehdään seuran kotisivujen kautta edellisten vuosien tapaan.

 

Kilpailu- ja junioritoimikunnan tehtävä on edistää purjehdusharrastusta kaikenikäisille. Kölivenepuolella tämä tarkoittaa kilpailujen järjestämistä ja junioripuolella purjehduskoulutusta ja kilpailutoimintaa. Seuralla on erinomainen kalusto ja loistava vapaaehtoisista koostuva porukka, jonka avulla on jo vuosia tehty hyvää tulosta.

 

EMK kilpailu- ja junioritoiminta on jatkanut edellisten vuosien tapaan kasvua ja vuodesta 2018 on junioripuolelta tulossa ennätysvuosi niin kilpailevien juniorien määrässä että tuloksissa. Kölivenepuoli jatkaa toimintaa edellisten vuosien mukaisesti, mutta valitettavasti kilpailevien veneiden määrä on jo useamman vuoden ajan ollut laskussa. Erityisesti EMK:ta edustavien kilpailevien köliveneiden määrä on huolestuttavan pieni.

 

Vuoden 2017 aikana on tehty pieniä muutoksia jo vuosia hyvin toimineeseen toimintamalliin. Junioripuolella on yksinkertaistettu ryhmiä tavoitteena korostaa EMKn hyvää yhteishenkeä. Optipuolella on jaettu harjoitusryhmät Haastajiin ja Kisaryhmään vastaamaan purjehtijoiden osaamistasoa.

Lisäksi EMKlla on Zoom8-, Laser- ja E-jolla ryhmät. Laserissa on myös aikuispurjehtijat tervetulleita.

 

Vuonna 2018 tarkistetaan valmennuksellista ohjelmaa ja käydään läpi vuoden 2017 aikana opittuja asioita.

 

Seuraavia toimenpiteitä on tarkoitus toteuttaa kaudella 2018:

 

- Purjehduskoulun ohjelmaa tarkistetaan

    - Alkeiskurssin ohjelman läpikäynti

    - Jatkokurssin ohjelman muuttaminen ”seikkailuleiriksi”

 

- Kaluston tehokas käyttö

    - Seuran omistamien jollien kuntokartoitus

    - Vuokrakäytäntöjen tarkistus

    - Uusien jollien mahdollinen hankinta (vanhimmat jollat nyt vuodelta 2002)

    - Ribien kunto ja mahdolliset korjaukset

    - Mahdollinen uuden ribin hankinta (Zodiac, samanlainen kuin 2 nykyistä)

    - Lautakuntavene (mahdollinen yhteistyö muun seuran kanssa tai oma)

    - Betonirampin yhteyteen ponttoonilaituri kevytveneiden laskua ja nostoa helpottamaan

 

Tapahtumat vuodelle 2018:

 

- Espanjan leiri optijunnuille

- E-jolla ulkomaan leirit (E-jollaliiton ohjelmaa)

- Zoom8 arvokisat (PM, MM, EM)

- Osallistuminen Stenungsund (Ruotsi) kilpailuun (opti, Zoom, E-jolla)

- Optikarsinta 1 (5.-6.5 kilpailun järjestäminen (myös kadettikisa ja Haastajakisa)

- Suursaari Race

- Westhouse Cup

- Purjehduskoulu

- Optijunnujen arvokisat

- Jatkoluokkaregatta (7.-9.9, Finn, Laser, e, Zoom8, 29er)

- Avomerikisa (vielä avoin)

- EMK mestaruuskisa (junnut)

- Muita tapahtumia: Junnujen Tallklippan retket, kauden päättäjäiset, ohjaajien EA- ja muut koulutukset

 

Vuoden 2018 aikana on myös ohjelmassa Sinettiseuran vuosittainen auditointi.

 

Pidemmän aikavälin tavoitteena olisi saada purjehtijoille pukuhuonetilat. Koska kisoissa on usein yli 100 osallistujaa, on nykyinen tilanne haastava.

 

Toinen tavoite olisi saada rakennettua ns. Melges- ja trailerialueelle katos johon voisi laittaa jollat ja ribit talvisäilytykseen. Näin juniorien purjehdustreenikautta saataisiin pidennettyä, kun ribejä ja jollia ei tarvitsisi viedä talvisäilytykseen muualle.

 

Katsastustoimikunta järjestää EMK:n veneiden runkokatsastukset alkukeväästä Suomenojalla keskitetysti muutamana päivänä veneiden ollessa vielä ylhäällä ja perus- sekä vuosikatsastukset veneiden ollessa vedessä touko-kesäkuussa. Niiden veneiden osalta, jotka tulevat seuran rekisteriin kesällä, sovitaan järjestely tapauskohtaisesti.

 

Katsastajien määrää pyritään lisäämään muutamalla henkilöllä. Seuran sihteerille annetaan myös katsastajan koulutus parantamaan jäsenten mahdollisuutta saada lisätietoja katsastuksiin liittyvistä asioista suoraan seuran toimistolta. Uudet katsastajat käyvät SPV:n kurssin ja vanhojen katsastajien pätevyyttä ylläpidetään määräajoin SPV:n kertauskursseilla.

 

Katsastuksissa pyritään hyödyntämään jatkossa sähköisiä ratkaisuja tiedon tallentamisen osalta. Katsastusvarausjärjestelmä onkin jo ollut sähköinen EMK:n verkkosivuilla. Veneilijöitä kehotetaan tutustumaan tarkoin uusiin määräyksiin jotka tarjoavat erityisesti hätämerkinantovälineiden osalta vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Koulutustoimikunnan tavoitteena on järjestää EMK:n jäsenille mielenkiintoisia ja laadukkaita koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään turvallisuutta, veneen käsittelytaitoja, venetekniikkaa sekä matkapurjehduksia kaukaisille vesille.

EMK:n järjestämät koulutustilaisuudet ovat osa Espoon Merikoulun koulutusohjelmaa, joihin voivat osallistua kaikkien Espoon Merikoulujen seurojen jäsenet perheineen. Koko Espoon Merikoulun koulutusohjelman voi nähdä osoitteesta: www.espoonmerikoulu.fi/koulutukset

Toimikunnan tavoitteena on kouluttaa kaksi uutta SPV:n auktorisoimaa kouluttajaa, jotka voivat toimia nykyisten toimikunnan jäsenten lisäksi Veneilijä- ja Venepäällikkökurssien opettajina. Toimikuntaan etsitään kahta uutta jäsentä eroavien Robert Rostedtin ja Jonne Tukian tilalle.

Koulutustoimikunnan jäsenillä on oikeus antaa todistus käytännön veneenkäsittelytaidoista Kansainvälistä huviveneenkuljettajanlupakirjaa varten. Nykyisin rannikkolaivuritutkinnon voi korvata esim. käymällä Espoon Merikoulun järjestämät Veneilijä ja Venepäällikkökurssit.

Matkatoimikunta järjestää ulkomaan eskaaderin vuokraveneillä lämpimille vesille syksyllä 2018. Eskaaderikohteen valinta tapahtuu syyskaudella 2017. Eskaaderin esittely ja ilmoittautuminen toteutetaan alkuvuodesta 2018.

Matka- ja retkivenetoimikunta järjestää v. 2018 myös perinteisen Matkakannu – kilpailun. Palkinto luovutetaan pikkujoulujuhlassa. Säännöt ovat nähtävillä nettisivuillamme.

Kerhotoimikunnan tehtävänä on järjestää kerhoiltoja, vuosi- ym. juhlia ja huolehtia niiden käytännön järjestelyistä (kutsut, ohjelmasisällöt, esiintyjät, tilojen varaukset ym.). Klubi-iltojen tarkoituksena on tarjota jäsenille mahdollisuus yhdessäoloon ja seurusteluun purjehduskauden ulkopuolella. Niihin pyydetään jäsenistöstä eri teemojen alustajia, joiden vapaaehtoisella panoksella on suuri merkitys toiminnan onnistumiselle. Seura järjestää myös perinteiset kauden avaavat ja lopettavat lipunnosto- ja laskutilaisuudet sekä vappu-, rapu- ja pikkujoulujuhlat.

 

Alla alustava aikataulu kevään klubi-illoista. Klubitoimikunnasta puuttuu tällä hetkellä juhlatilaisuuksien järjestelyistä vastaava henkilö, joten sellaiselle olisi tarvetta.

 

19.1. Viininmaistajaiset

 

1.2. Eki Salonen ja keskustelua odottamattomista tilanteista purjehduksen aikana

 

8.3. Yksinpurjehdus Atlantin yli

 

22.3. Aihe avoin

 

Hallituksen tehtävä on katsoa, että toimikunnat hoitavat tehtävänsä toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti sekä noudattavat seuran turvallisuussuunnitelmaa. Hallitus valvoo myös ravintolan toimintaa.